Werkgeversheffing ZVW per 2016 naar 6,75%

15 september 2015 – Naar verwachting daalt de werkgeversheffing ZVW per 1 januari 2016 van 6,95% naar 6,75%. De werknemersbijdrage gaat behoorlijk flink omhoog. Het maximumbijdrageloon voor 2016 wordt € 52.765,-.

In situaties waarin een organisatie de werkgeversheffing niet hoeft te betalen, draait de werknemer voor de ZVW-bijdrage op. Deze situatie is aan de orde bij bepaalde uitkeringsgerechtigden, ex-werknemers, pseude-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Dit jaar bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage 4,85% van hun brutoloon tot het maximumbijdrageloon. Naar verwachting zal de werknemersbijdrage ZVW in 2016 5,50% bedragen.