Premievrijstelling marginale arbeid afgeschaft

15 september 2015 – In het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein staat dat de premievrijstelling marginale arbeid komt te vervallen. Die premievrijstelling houdt in dat een organisatie geen werknemersverzekeringen hoeft af te dragen voor uitkeringsgerechtigden die voor maximaal zes weken in dienst komen. Deze regeling past niet meer in de nieuwe regels en randvoorwaarden voor de LKV’s. Ook wordt de regeling weinig gebruikt en is dus niet effectief.

De beoogde ingangsdatum van de LKV’s is 1 januari 2018. Per die datum vervalt dus de premievrijstelling marginale arbeid en hebben werkgevers twee jaar de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels. In deze twee jaar mag uw organisatie de premievrijstelling nog gewoon toepassen.