Concurrentiebeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het opnemen van een concurrentiebeding alleen nog toegestaan wanneer er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Dit is gebleken uit een uitspraak van Rechtbank Amsterdam. Zelfs al is het concurrentiebeding goed gemotiveerd dan nog kan de rechter het concurrentiebeding ongeldig verklaren.