LKV voor welke werknemers?

30 september 2015 – Wanneer de nieuwe Wet Tegemoetkomingen loondomein (WTL) wordt aangenomen, verdwijnen de huidige premiekortingen en komen hiervoor drie loonkostenvoordelen. Dit zijn tegemoetkomingen per werknemer per uur voor drie groepen werknemers.

Uw onderneming krijgt straks waarschijnlijk LKV als u een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt die arbeidsgehandicapt is, minimaal 56 jaar oud is of onder de doelgroep van de banenafspraak valt. Voor de eerste twee groepen bestaat nu ook al een premiekorting.
Nieuw is dat u voor het loonkostenvoordeel voor arbeidsgehandicapten straks een doelgroepverklaring nodig heeft. Die heeft u nu alleen nodig voor premiekorting voor ouderen en jongeren.

Om misbruik te voorkomen is in de WTL ook een zogenoemde draaideurbepaling opgenomen. Die houdt in dat uw onderneming in de meeste gevallen geen LKV krijgt als de desbetreffende werknemer in het voorafgaande half jaar al bij u in dienst geweest is. Als u voor een werknemer opnieuw gedurende maximaal drie jaar LKV wilt ontvangen, moet hij dus minimaal een half jaar uit dienst geweest zijn.