Uniformering no-risk polis en premiekortingen doelgroep banenafspraak

30 september 2015 – De (gemeentelijke) doelgroep banenafspraak bestaat uit mensen die niet zelfstandig ten minste 70% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Werkgevers konden tot nu toe voor deze doelgroep geen aanspraak maken op de no-riskpolis, een uitkering krachtens de Ziektewet als werknemers onverhoopt ziek worden. Deze situatie zorgde ervoor dat werkgevers niet erg geneigd waren om mensen uit die doelgroep in dienst te nemen. Met dit wetsvoorstel dat ingaat op 1 januari 2016, wordt getracht te bevorderen dat werkgevers ook mensen uit deze doelgroep sneller in dienst nemen, omdat zij minder (ziekte)risico lopen. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 30 september 2015 aangenomen.