Loon Dga-er

Het is raadzaam om het loon van de directeur-grootaandeelhouder in een overeenkomst vast te leggen.
Het gebruikelijk loon voor de dga-er is het hoogste van de volgende bedragen:
• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
• het loon van de meestverdienende werknemer van uw onderneming;
• € 44.000.
Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald dat voor een parttime directeur-grootaandeelhouder het gebruikelijk loon moest worden gehanteerd omdat de werkzaamheden essentieel bleken voor de organisatie.