Loonbelastingverklaring downloaden

In samenwerking met Employes hebben we een handige tool ontwikkeld waarmee je automatisch een loonbelastingverklaring kan downloaden. Via deze link kan je een loonbelastingverklaring aanmaken. Heb je vragen over de loonheffingskorting? Neem dan gerust contact op.

Lees meer...

Concurrentiebeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het opnemen van een concurrentiebeding alleen nog toegestaan wanneer er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Dit is gebleken uit een uitspraak van Rechtbank Amsterdam. Zelfs al is het concurrentiebeding goed gemotiveerd dan nog kan de rechter het concurrentiebeding ongeldig

Lees meer...

Transitievergoeding bij ziekte en verlof

De regeling aanzegvergoeding en transitievergoeding is gewijzigd, waardoor de transitievergoeding anders wordt berekend dan voorheen. Als het loon per maand fluctueert, moet er een gemiddeld loon worden berekend over de laatste 12 maanden van het dienstverband. Wanneer een werknemer wegens ziekte of verlof niet heeft kunnen werken, moet er een

Lees meer...

Loon Dga-er

Het is raadzaam om het loon van de directeur-grootaandeelhouder in een overeenkomst vast te leggen. Het gebruikelijk loon voor de dga-er is het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het loon van de meestverdienende werknemer van uw onderneming; • €

Lees meer...

LSP Lonen

Laatste nieuwsberichten

Voor meer informatie