Transitievergoeding bij ziekte en verlof

De regeling aanzegvergoeding en transitievergoeding is gewijzigd, waardoor de transitievergoeding anders wordt berekend dan voorheen. Als het loon per maand fluctueert, moet er een gemiddeld loon worden berekend over de laatste 12 maanden van het dienstverband. Wanneer een werknemer wegens ziekte of verlof niet heeft kunnen werken, moet er een voorverlenging plaatsvinden van steeds een kalendermaand. De periode van ziekte en verlof moet dan wel langer zijn dan 30 dagen. Wat gebeurt er nu wanneer iemands ziekte- of verlofperiode bijvoorbeeld 51 dagen beslaat? De periode van 12 maanden wordt dan niet met die 51 dagen voorverlengd, maar nog maar met een maand.