Voordeelregel voor bijzondere beloning vervalt

15 september 2015 – In het Belastingplan 2016 is opgenomen dat de zogenoemde voordeelregel die werkgevers mogen toepassen voor bijzondere beloningen, komt te vervallen.

Eenmalige beloningen aan werknemers zoals vakantiebijslag of overwerkloon, moet werkgever in principe belasten volgens de tabel bijzondere beloningen maar werkgever mag er ook voor kiezen om de beloning bij het reguliere tijdvakloon op te tellen. Het toepassen van deze regel is echter alleen toegestaan als dit ertoe leidt dat er minder loonheffingen ingehouden en afgedragen hoeven te worden. De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Uiteindelijk wordt er bij de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer bepaald of er voldoende belasting is ingehouden op het loon. Door het toepassen van de voordeelregel kan er te weinig belasting worden geheven en moet de werknemer achteraf bijbetalen. In het Belastingplan 2016 wordt voorgesteld om de voordeelregel helemaal af te schaffen om dit te voorkomen.