Tarieven inkomstenbelasting gaan omlaag

15 september 2015 – Het kabinet wil de lasten op arbeid structureel verlagen met € 5 miljard. Dit heeft o.m. gevolgen voor de arbeidskorting en de tarieven in de belastingschijven die worden verlaagd in de tweede en derde schijf. De derde schijf wordt verlengd, waardoor werknemers vanaf een hoger inkomen in de vierde belastingschijf komen waarin ze het hoogste tarief van 52% moeten afdragen aan loon- en inkomstenbelasting.

Uit de miljoenennota 2016 blijkt dat het tarief in de eerste belastingschijf een fractie daalt. In het Belastingplan 2016 is verder opgenomen dat de tarieven de komende jaren weer in kleine stapjes stijgen.