Kostenvergoeding specifiek op loonstrook

9 september 2015 – Met ingang van 2016 moet op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies op de loonstrook van de werknemer niet alleen meer het loon van de werknemer staan maar ook de gespecificeerde bedragen waaruit dit loon is samengesteld.

Het gaat hierbij om de specificatie van kostenvergoedingen die niet naast het loon zijn overeengekomen, maar er onderdeel van zijn. De regels voor aparte kostenvergoedingen die bovenop het loon komen, veranderen niet. De omschrijving algemene onkostenvergoeding is niet meer voldoende.

Op deze wijze kan de Inspectie SZW vaststellen of werkgever het netto equivalent van het wettelijk minimumloon aan de werknemer heeft uitbetaald. Ontbreekt de specificatie dan kan de onderneming een boete krijgen wegens onderbetaling.