In 2016 extra verhoging arbeidskorting

15 september 2015 – Werknemers met een arbeidsinkomen tussen € 9.000,- en € 50.000,- krijgen in 2016 maximaal € 638,- extra aan arbeidskorting. Het kabinet beoogd hiermee om werken meer te laten lonen. Vooral de lage en de middeninkomens profiteren hiervan. Werknemers met een hoger arbeidsinkomen krijgen volgend jaar geen extra arbeidskorting.

Het startpunt van de afbouwgrens van de arbeidskorting wordt flink verlaagd met € 15.950. Het eindpunt van het afbouwtraject blijft nagenoeg gelijk.