Wijzigingen WKR 2015

23 september 2014 – In het Belastingplan 2015 zijn een aantal aanpassingen aan de werkkostenregeling (WKR) uitgewerkt en is vooral meer duidelijkheid over het nieuwe noodzakelijkheidscriterium.
Per 1 januari 2015 kan een werkgever niet meer kiezen voor toepassing van de oude regels voor vergoedingen of verstrekkingen,maar wordt de WKR verplicht. Wel worden er nog een aantal vereenvoudigingen in de WKR doorgevoerd, welke gefinancierd worden door een verlaging van de vrije ruimte van de WKR per 2015 van 1.5% naar 1,2% van de fiscale loonsom.

Er worden vijf specifieke aanpassingen uitgewerkt:
• de beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;
• de introductie van een jaarlijkse afrekensystematiek;
• de invoering van een concernregeling;
• een vrijstelling voor branche-eigen producten in de WKR;
• het wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen (inclusief terbeschikkingstellingen).

Het noodzakelijkheidscriterium wordt per 2015 alleen ingevoerd voor gereedschap en ICT-aparatuur en blijft in deze vorm bestaan tot 2019. In 2018 worden de effecten geëvalueerd en moet duidelijk worden of het criterium doeltreffend is en of het wenselijk is om het verder uit te breiden. Voor 1 januari 2019 moet de evaluatie aan de Kamer worden aangeboden.