WGA- en ZW-premies 2014

15 november 2013 – Pas op 18 december begint de Belastingdienst met het versturen van de brieven met het (voorlopige) percentage dat uw onderneming in 2014 voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas moet betalen.

In vorige jaren hoefde de Belastingdienst alleen de gedifferentieerde premie WGA per onderneming vast te stellen, en dan alleen voor werkgevers die geen eigenrisicodrager waren voor de WGA. U kreeg de beschikking met de premie voor uw onderneming voor het nieuwe jaar altijd al in november toegestuurd.

Eigenrisicodrager worden voor WGA-flexdeel is nog niet mogelijk In 2014 moet iedere werkgever ook voor flexwerkers een gedifferentieerde premie betalen. De gedifferentieerde premie WGA wordt vervangen door een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), waarin – naast de oude WGA-premie – ook een WGA-flex- en een ZW-flex-deel is opgenomen. De fiscus moet de nieuwe premiedelen ook in de premievaststelling betrekken. Bovendien moet elke werkgever dit jaar een beschikking krijgen. Het is namelijk nog niet mogelijk om voor het WGA-flexdeel eigenrisicodrager te worden. Dat kan pas vanaf 2016.

Beschikking is binnen vóór eerste loonaangifte van 2014. Dit alles zorgt ervoor dat de beschikkingen dit jaar wat later worden verstuurd. De Belastingdienst begint op woensdag 18 december met het verzenden ervan. U heeft het premiepercentage dus vóór de eerste loonaangifte van 2014 in huis.