Wet aanpak schijnconstructies (WAS) aangenomen

3 juni 2015 – De WAS is aangenomen door de Eerste Kamer. Uw onderneming kan per 1 juli 2015 opdraaien voor het loon van uitzendkrachten en andere opdrachtnemers. De nieuwe eisen aan de betaling en administratie van loon gaan pas in per 1 januari 2016.

Verantwoordelijk voor loon van opdrachtnemers
De belastingdienst kan uw onderneming aansprakelijk stellen voor het uitbetalen van het loon van uitzendkrachten en (onder)aannemers. De gedupeerde kracht moet wel eerst proberen om het achterstallige loon bij zijn eigen werkgever te halen, maar als dat niet lukt, draait u ervoor op.
Verder regelt de WAS dat de Inspectie SZW de bevoegdheid krijgt om boetes uit te delen aan werkgevers die zich niet aan de eisen uit de WAS houden. Daarnaast mag de Inspectie de inspectiegegevens openbaar maken van ondernemingen die zich niet aan de regels houden.

Wijzigingen in loonbetaling pas per 2016 van kracht
De maatregelen uit de WAS die betrekking hebben op de uitbetaling en administratie van het loon, worden pas per 1 januari 2016 van kracht. Hierbij gaat het om het verbod op het verrekenen van vergoedingen of andere kosten met het minimumloon, het verbod op contante uitbetaling van het minimumloon en de eis om onkostenvergoedingen op de loonstrook te specificeren.