Werknemer arbeidsongeschikt door haar zwangerschap wordt gebeld door het UWV

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is ten gevolge van haar zwangerschap, zal de werkgever haar met deze reden ziekmelden bij het UWV. Het UWV neemt vervolgens telefonisch contact op met deze werknemer om te beoordelen of er inderdaad recht bestaat op een Ziektewet-uitkering. Het is raadzaam uw medewerker te informeren dat zij telefonisch benaderd worden door het UWV.