Werkkostenregeling en het noodzakelijkheidscriterium

Onlangs gaf staatssecretaris Wiebes van Financiën een verdere toelichting over het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling per 1 januari 2015. Het noodzakelijkheidscriterium is van toepassing op gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en aanverwante apparatuur. Kosten van datatransport zoals een dongel of 4G-kaartje kunnen ook onder het noodzakelijkheidscriterium vallen. Dit betekent dat ook het internetgebruik bij een werknemer thuis onbelast vergoed kan worden mits de voorziening noodzakelijk is voor de functie van de werknemer.