Werkkostenregeling; de vrije ruimte gaat naar 1,2%

4 juli 2014 – De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gaat per 2015 naar 1,2% van de fiscale loonsom. Dit percentage voor 2014 bedraagt 1,5%. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs een aantal vereenvoudigingsmaatregelen per brief naar de Tweede Kamer gestuurd die hij per 1 januari 2015 in de werkkostenregeling wil doorvoeren. Per deze datum wordt de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Het huidige keuzeregime komt dus te vervallen per 1 januari 2015.

De vereenvoudigingen in het kort

Beperkt noodzakelijkheidscriterium
Het eerder voorgestelde noodzakelijkheidscriterium wordt (voorlopig) beperkt tot gereedschappen en computers, telefoons en verwante apparatuur. Dat betekent dat de onderneming deze aan werknemers kan verstrekken zonder rekening te houden met een eventueel privévoordeel, op voorwaarde dat ze het apparaat ook zakelijk gebruiken.

Vrijstelling voor werkplekgerelateerde vergoedingen en verstrekkingen
In de werkkostenregeling kunnen bedrijfsmiddelen die de onderneming ter beschikking stelt, nu vaak onbelast blijven, terwijl vergoeding en verstrekking van hetzelfde middel belast moet worden. Een aantal werkplekgerelateerde zaken worden echter ook onbelast bij vergoeding of verstrekking. Hiervoor komt een nieuwe gerichte vrijstelling. Deze geldt bijvoorbeeld bij werkkleding en arbovoorzieningen.

Gerichte vrijstelling voor personeelskorting
De fiscale regeling voor 20% onbelaste personeelskorting die in de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen bestaat, verhuist mee naar de WKR door de invoering van een gerichte vrijstelling voor personeelskorting.

Vrije ruimte één keer per jaar afrekenen
Werkgever hoeft in de toekomst nog maar één keer per jaar vast te stellen of en in hoeverre de onderneming de vrije ruimte heeft overschreden. Dit hoeft niet meer ieder aangiftetijdvak te worden getoetst en afgerekend, maar in één keer na afloop van het kalenderjaar. De aangifte en betaling gebeurt in het eerste tijdvak van het nieuwe kalenderjaar.

Vrije ruimte per concern
Door de invoering van een nieuwe concernregeling kunnen verschillende ondernemingen die onder hetzelfde moederbedrijf vallen een gezamenlijke vrije ruimte aanhouden. Dat maakt het afrekenen een stuk eenvoudiger, vooral als er veel werknemers zijn die voor verschillende werkmaatschappijen werken.