Nieuwe wet ontslag en WW naar Raad van State

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsontwerp ‘Werk en zekerheid’ naar de Raad van State gestuurd. Hierin zijn de afspraken uit het sociaal akkoord opgenomen over onder andere het ontslagrecht en de hervorming van de WW.
Werknemers moeten na twee jaar dienstverband al recht krijgen op een vast contract. Op dit moment hebben werknemers met opeenvolgende tijdelijke contracten volgens de zogenoemde ketenbepaling pas recht op een vast contract na drie jaar. Ook moeten flexwerkers een sterkere positie krijgen op de arbeidsmarkt.
Werknemers met een dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd, krijgen bij ontslag een transitievergoeding. Dit geldt ook voor werknemers met een tijdelijk contract dat niet wordt verlengd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. De transitievergoeding kan gebruikt worden voor scholing en is bedoeld om werknemers sneller aan een nieuwe baan te helpen.
De maximale duur van de door de overheid gefinancierde WW-uitkering wordt in de periode 2016 tot 2019 geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Ook de opbouw van de WW verandert. Voor oudere werknemers – die waarschijnlijk lastiger een nieuwe baan vinden – komen er overgangsmaatregelen.