Werkgeverspremie WW stijgt per 2014 naar 2,3%

25 september 2013 – Op Prinsjesdag is ook de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd met daarin een aantal sociale premies voor 2014. Hieruit blijkt dat de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) flink stijgt.

In de premies werknemersverzekeringen verandert in 2014 het één en ander. De WW-premie die uw onderneming betaalt als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen, stijgt van 1,70% naar 2,30%. De gemiddelde sectorpremie daalt daarentegen in 2014 van 2,76% naar 2,67%. De precieze sectorpremie die uw onderneming betaalt, hangt af van de sector waarin de onderneming is ingedeeld. De percentages per sector zijn nog niet bekend voor 2014.