Werkgever ontvangt ook rapport arbeidsdeskundige bij beslissing WIA en ZW

Vanaf 1 januari 2014 ontvangt de belanghebbende werkgever bij de beslissing of een zieke werknemer een WIA- of Ziektewet-uitkering ontvangt bij de beslissing ook het rapport van de arbeidsdeskundige.

In het rapport staan geen medische gegevens maar wordt vastgelegd welke werkzaamheden de werknemer wel of niet kan doen, rekening houdend met de vastgestelde beperkingen.  Een werkgever die eigenrisicodrager is, heeft met het rapport weer leidraad voor het verdere reïntegratie traject van zijn arbeidsongeschikte medewerker