Werkgerelateerde fitness blijft onbelast

4 november 2014 – In de Werkkostenregeling geldt voor fitness op de werkplek een nihilwaardering. Fitness buiten de werkplek is belast of kan als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Staatssecretaris Wiebes bevestigt dat werkgerelateerde fitness gericht vrijgesteld is als arbovoorziening, ongeacht of dit op of buiten de werkplek in een fitnesscentrum plaatsvindt. Het gaat dan om fitness die bijdraagt aan goede uitoefening van de werkzaamheden. Als de werkgever risico’s ziet voor de gezondheid van zijn werknemers, die hij met een fitnessprogramma in zijn arbobeleidsplan wil beperken of wegnemen, dan is dat dus ook vrijgesteld.