Wat verandert per juli 2014 voor het tijdelijke personeel

Wanneer de eerste en tweede kamer akkoord gaan met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid, gaan op  1 juli 2014 de nieuwe regels voor tijdelijke contracten in.

  • In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen, dit geldt uiteraard ook voor een aansluitend contract.
  • Alleen bij bijzondere omstandigheden mag in een tijdelijk contract een concurrentiebeding worden opgenomen.
  • Werkgevers moeten uiterlijk een maand voor het einde van een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, welke automatisch eindigt, schriftelijk aan de werknemer laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd.
  • De medewerker krijgt eerder een vast dienstverband. Volgen tijdelijke arbeidscontracten elkaar binnen 6 maanden (nu 3 maanden) op, dan ontstaat na een periode van 2 jaar (nu 3 jaar) of bij een 4e contract een vast dienstverband (ketenbepaling). Deze wijziging gaat naar verwachting in per 1 juli 2015.
  • Voor medewerkers onder de 18 jaar en maximaal 12 uur werkzaam gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding niet. Ook niet wanneer de medewerkers ontslagen worden als ze inmiddels18 jaar zijn.

De nieuwe regels gelden alleen voor arbeidscontracten die op of na 1 juli 2014 zijn afgesloten. Is op 1 juli 2014 een cao van toepassing? Dan blijven de (afwijkende) regels uit die cao gelden tot de cao afloopt of tot uiterlijk 1 januari 2016.