Vrijwillig doorwerken AOW’ers eenvoudiger

31 oktober 2014 – Voor AOW-gerechtigden die dat willen wordt het gemakkelijker om door te werken. Het kabinet vindt het belangrijk dat AOW’ers gemakkelijker kunnen doorwerken op basis van een arbeidsovereenkomst als zij dat willen zodat de samenleving langer kan profiteren van hun ervaring en kennis.
Wanneer AOW’ers in dienst worden genomen dan vallen zij onder de cao die van toepassing is in de sector en hebben ook recht op tenminste het minimumloon. Dat recht hebben zij nu nog niet. De loondoorbetaling bij ziekte wordt teruggebracht naar zes weken in plaats van twee jaar, ook omdat AOW’ers geen recht hebben op de WIA. De maatregelen moeten per 1 januari 2016 ingaan.
Wel worden werkgevers verplicht doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij reorganisaties en is een werkgever straks niet verplicht in te gaan op verzoeken van een AOW’er om het aantal te werken uren uit te breiden, zodat het niet ten koste kan gaan van andere werknemers. Dit omdat zij AOW- inkomsten hebben en niet volledig afhankelijk zijn van het loon dat zij verdienen uit hun werk.
In de Wet Werk en Zekerheid is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen en er geen transitievergoeding verschuldigd is. Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen gelden wel weer de gewone ontslagregels.