Voor arbeidsmigrant maar één vergunning nodig

30 oktober 2013 – U hoeft straks nog maar één procedure te starten om arbeidsmigranten in Nederland te kunnen laten werken en wonen. Nu moet u daar nog twee verschillende vergunningen voor aanvragen: een tewerkstellingsvergunning bij UWV en een verblijfsvergunning bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Afgelopen week heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierdoor hoeven werkgevers die arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie aannemen straks maar één vergunning aan te vragen voor het werken en wonen in Nederland. Waarschijnlijk treedt de GVVA begin 2014 in werking. De IND zal de nieuwe vergunning gaan uitgeven.

Verblijfsvergunning met aanvullend document De GVVA is een verblijfsvergunning met een aanvullend document. In dat document staat bij welke werkgever de arbeidsmigrant mag werken. Ook zijn hierin de voorwaarden opgenomen waaronder de arbeidsmigrant arbeid verricht, zoals het loon. Zowel de werkgever als de migrant kan de GVVA aanvragen. Een voorwaarde voor de GVVA is dat de migrant langer dan drie maanden in Nederland gaat werken. Werknemers die korter dan drie maanden in Nederland werken hebben geen verblijfsvergunning nodig, maar een visum.

Voor seizoensarbeiders geldt de GVVA niet Voor sommige arbeidsmigranten geldt de GVVA niet. Migranten die nog steeds een aparte tewerkstellingsvergunning nodig hebben zijn: asielzoekers, studenten, seizoensarbeiders en Kroaten. Kennismigranten hebben nog steeds alleen een verblijfsvergunning nodig en geen tewerkstellingsvergunning.