Volledige of gedeeltelijke loonstop?

8 oktober 2013 – Een werknemer is geschikt om enkele uren werk te hervatten maar hij weigert dit.
Zowel de arbo-arts als de bedrijfsarts (in het deskundigenoordeel) oordelen dat van de werknemer mag worden verlangd dat hij werk
hervat voor een gering aantal uren. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de werkgever daarom het gehele loon mag
stopzetten vanwege de weigering te re-integreren. Het verweer van de werknemer dat dit alleen mag voor de niet gewerkte uren wordt niet gehonoreerd.