Vervangende functie hoeft niet identiek te zijn

6 november 2013 – Als de functie van een werknemer vervalt door een inkrimping of reorganisatie, hoeft een vervangende functie die u de werknemer aanbiedt niet volledig overeen te komen met de oude functie. De functie moet wel passend zijn. Een leidinggevende hoeft bij het vervallen van zijn functie niet per se opnieuw een leidinggevende rol aangeboden te krijgen. Dat besloot de kantonrechter in Wageningen vorig jaar.

Takenpakket hoeft niet hetzelfde te zijn In de betreffende zaak bood een werkgever een werkneemster, van wie de functie als unitmanager vanwege bedrijfseconomische redenen was komen te vervallen, een andere functie als mentor/jobcoach aan. De werkneemster wees de nieuwe functie af, omdat het geen leidinggevende functie was. Ze eiste een leidinggevende functie met maximaal 50% (tijdelijk) uitvoerende werkzaamheden. Dat de nieuwe functie niet leidinggevend was, betekent echter nog niet dat deze niet passend was, zo oordeelde de kantonrechter. Om passend te zijn, hoeft het takenpakket niet (volledig) overeen te komen met de vervallen functie. Volgens de rechter was de werkneemster geschikt voor de nieuwe functie, ook al kreeg ze dan geen leidinggevende rol. Daarbij speelde ook mee dat de werkneemster haar salaris en uren behield. De functie die de werkgever had aangeboden, was dus passend.

Eisen voor een passende functie Een vervangende functie is passend als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

De functie moet voldoende aansluiten bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Het nieuwe loon en de nieuwe arbeidsvoorwaarden mogen niet te zeer afwijken. Aan de hand van de eisen uit de functieomschrijving moet blijken dat de werknemer geschikt is voor de nieuwe functie.