Verruiming scholingsvoucher voor werknemers en plaatsingsfee voor bemiddelaars verruimd

20 oktober 2014 – Van 1 oktober 2013 tot nu toe konden werklozen in de WW van 55 jaar of ouder bij (om)scholing gebruikmaken van een scholingssubsidie van € 750. Deze voorziening werkte niet goed, voornamelijk omdat die werknemers op de 1e WW-dag 55 jaar of ouder moesten zijn. Ook moest de subsidie voor aanvang van de scholing zijn aangevraagd. Per 20 september jl. is geregeld dat het moet gaan om werkloze werknemers vanuit de WW die op de dag van aanvraag van het scholingsvoucher 50 jaar of ouder waren. Het bedrag is verhoogd naar € 1.000 en het scholingsvoucher mag worden aangevraagd tot uiterlijk twee weken na aanvang van de scholing.

De subsidies voor intermediairs die een oudere werkloze vanuit de WW voor minimaal 12 uren per week bemiddelen naar plaatsing bij een werkgever, zijn met uitzondering van het bedrag (was al maximaal € 1.500) op gelijke wijze verruimd.