Verplichte invoering WKR pas per 2015

25 september 2013 – In de Prinsjesdagstukken die onlangs werden gepresenteerd is  slechts één regel over de werkkostenregeling te vinden. Over de hervorming van de regeling en de mogelijke invoering van het noodzakelijkheidscriterium werd met geen woord gerept.

In de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014 is geen enkele maatregel over de vereenvoudiging van de werkkostenregeling (WKR) opgenomen. In het wetsvoorstel staat slechts één zin over de WKR. Die luidt: ‘Voorts wordt de verplichte overgang van het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen naar de werkkostenregeling met één jaar uitgesteld’.