Vernieuwing verlof en arbeidstijden

Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden wordt uitgebreid met een aantal punten.

Wanneer een vrouw overlijdt na de geboorte van een kind, kunnen vaders het bevallingsverlof overnemen. Immers hebben pasgeborenen recht op de zorg van een ouder ook bij onvoorziene omstandigheden.

Het recht op kraamverlof van de partner van een bevallen vrouw wordt uitgebreid van twee naar vijf dagen. Werkgever betalen twee dagen en de rest van dit partnerverlof is een voorschot op het onbetaalde ouderschapsverlof.

Wanneer een mantelzorger aannemelijk kan maken dat de zorg noodzakelijk is en dat de werknemer zelf deze zorg moet verlenen, krijgt een mantelzorger ook recht op zorgverlof als zij zorgen voor een zieke broer of zus, vriend of goede bekende. Het zorgverlof beperkt zich heden nog tot de zorg van een zieke partner, kind of ouder.

Momenteel mogen werknemers alleen langdurig zorgverlof opnemen voor zorg i.v.m. een levensbedreigende ziekte. Het voorstel is om werknemers ook recht te geven op langdurend zorgverlof voor de verzorging van langdurend zieken of hulpbehoevenden, zoals het verrichten van huishoudelijke taken voor een naaste die dementerend is.

Deze maatregelen worden via een nota van wijziging op het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden ligt al sinds 2011 bij de Tweede Kamer. Pas wanneer de Tweede Kamer ermee instemt, en de Eerste Kamer het heeft afgehamerd, zijn de maatregelen een feit.