Verbod op nevenwerkzaamheden

Het verbieden van nevenarbeid wordt dikwijls toegepast arbeidsovereenkomsten. Maar zelfs als dit niet in de arbeidsovereenkomst is opgenomen kan de werkgever de nevenarbeid verbieden wanneer deze werkzaamheden de werkgever schaden. Dit gegeven is veelal in rechte afdwingbaarzelfs als de werkgever de nevenwerkzaamheden heeft gedoogd. Uiteraard spreekt het voor zich dat het beter is om dit bij de indiensttreding te regelen.