Vaste vergoedingen

13 november 2013 – Als een werknemer een vaste onbelaste reiskostenvergoeding krijgt, moet u er rekening mee houden dat u deze moet stopzetten als de werknemer door ziekte, zwangerschapsverlof of vakantie geruime tijd afwezig is. Fiscaal gezien mag u de vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven uitkeren in de lopende en eerstvolgende maand. Is de werknemer nog langer afwezig, dan moet u de vergoeding stopzetten of gaan belasten. Nadat de werknemer terug is, mag u de vaste vergoeding bovendien pas weer onbelast laten vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van terugkeer. In de cao of arbeidsvoorwaarden kunnen afspraken staan over het stopzetten van de vaste vergoeding bij afwezigheid.