Uitstel invoering Wet Werk en Zekerheid

Na opmerkingen van de Eerste Kamer is het eerste deel van de Wet werk en zekerheid uitgesteld van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015. In deze wet is onder andere bepaald dat er geen proeftijd in tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of korter mag worden opgenomen. Opname van een concurrentie- en relatiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten is eveneens niet toegestaan in tijdelijke arbeidscontracten tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Ook het nieuwe begrip “aanzegtermijn” doet zijn intrede per 1 januari 2015 onder de Wet Werk en Zekerheid. Dit begrip houdt in dat er uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst duidelijkheid moet zijn of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd. Blijft de werkgever in gebreke dan zal er een boete van 1 maandsalaris aan werknemer verschuldigd zijn.