Uitstel Depotservice per 1 juli 2014

Het ministerie van Financiën heeft, na een jarenlange voorbereiding, besloten om de invoering van het Depotstelsel niet op 1 juli 2014 van start te laten gaan.

 
het ministerie van Financiën de belangen van de banken en gebruikers van de
g-rekening onder de loep nemen verder wil onderzoeken. Wat dan de belangen van
de banken zou moeten omvatten is op dit moment volstrekt onduidelijk.