Uitstel Depotservice per 1 juli 2014

Het ministerie van Financiën heeft, na een jarenlange voorbereiding, besloten om de invoering van het Depotstelsel niet op 1 juli 2014 van start te laten gaan.
De reden is dat het ministerie van Financiën de belangen van de banken en gebruikers van de g-rekening onder de loep nemen verder wil onderzoeken.
Wat dan de belangen van de banken zou moeten omvatten is op dit moment volstrekt onduidelijk.