Transitievergoeding verlagen is mogelijk

17 juli 2014 – Wanneer het dienstverband van een werknemer na 1 juli 2015 wordt beëindigd, moet een werkgever mogelijk een transitievergoeding meegeven. Echter wanneer er expliciete afspraken op papier staan, mogen bepaalde kosten in mindering worden gebracht.
Standaard is het wenselijk dat werkgevers met hun werknemer altijd schriftelijk overeenkomen dat bepaalde kosten op een later tijdstip worden verrekend. Dit moet op een tijdstip gebeuren voordat de kosten worden gemaakt. Als er in de cao afspraken over de kosten zijn gemaakt of er liggen afspraken met de OR, is het niet meer noodzakelijk dat de werknemer persoonlijk instemt.
Transitiekosten en inzetbaarheidskosten in mindering brengen
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe ontwerpbesluit voor deze regeling en daarin staan de volgende kosten:
• Transitiekosten. Hierbij gaat het om de kosten die een werkgever maakt voor activiteiten en inspanningen bij (dreigend) ontslag. Deze kosten maakt werkgever om de werknemer zo snel mogelijk aan nieuw werk te helpen. Denk aan scholingskosten, outplacementkosten of kosten voor een verlengde opzegtermijn.
• Inzetbaarheidskosten. Hierbij gaat het om de kosten die een werkgever maakt om de werknemer tijdens het dienstverband te versterken in zijn brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Dit mogen geen kosten zijn die werkgever besteed heeft aan het verbeteren van de inzetbaarheid binnen zijn onderneming. Kosten voor specifieke scholing waarmee de werknemer zijn (toekomstige) functie bij werkgever beter kan uitvoeren komen dus niet voor aftrek in aanmerking. Onder de inzetbaarheidskosten vallen bijvoorbeeld wel cursussen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling of niet-werkgerelateerde (taal)cursussen. Deze kosten mogen uiterlijk vijf jaar vóór het einde van het dienstverband gemaakt zijn, tenzij de werkgever en de werknemer schriftelijk een andere periode overeenkomen.
.