Transitievergoeding onder de Wet Werk en Zekerheid

Onlangs is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid met dien verstande dat de wijziging van de ketenregeling pas per 1 juli 2015 zal ingaan.

De huidige kantonrechtersformule blijft gelden tot 1 juli 2015 bij de berekening van ontslagvergoedingen. Na deze datum is in de Wet Werk en Zekerheid vastgelegd waar de werknemer recht op heeft bij ontslag.

Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste 2 jaar recht op een zo geheten transitievergoeding. Over de eerste 10 jaar is dit 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. De 10 jaren daarna is dit ½ bruto maandsalaris per dienstjaar. Er is een maximum van € 75.000,- of (indien het jaarsalaris hoger is) een jaarsalaris. Tot 1 januari 2020 geldt er een overgangsregeling voor oudere werknemers.

Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers zal er een overgangstermijn van toepassing zijn: tot 2020 zal er een lagere ontslagvergoeding betaald hoeven worden wanneer het personeel noodgedwongen moet worden ontslaan vanwege de bedrijfseconomische omstandigheden. De hoogte van de verschuldigde vergoeding wordt gebaseerd op de duur van het dienstverband, gerekend vanaf 1 mei 2013.  Uit de jaarrekeningen van de voorafgaande jaren zal de verslechterde financiële situatie moeten blijken.