Transitievergoeding in het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Onlangs is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid met dien verstande dat de wijziging van de ketenregeling pas per 1 juli 2015 zal ingaan.

Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste 2 jaar recht op een zo geheten  transitievergoeding. Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers zal er een overgangstermijn van toepassing zijn: tot 2020 zal er een lagere ontslagvergoeding betaald hoeven wanneer de bedrijfseconomische omstandigheden hiertoe aanleiding geven. De hoogte van de verschuldigde vergoeding wordt gebaseerd op de duur van het dienstverband, gerekend vanaf 1 mei 2013.  Uit de jaarrekeningen van de voorafgaande jaren zal de verslechterde financiële situatie moeten blijken.