Teruggaaf Belastingdienst basispremie WAO/WIA

28-11-2013 In het Belastingplan 2014 is geregeld dat werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie WAO/WIA. De Eerste En Tweede Kamer moeten dit plan nog wel goedkeuren. Als dit gebeurt is zal dit worden verleend door middel van een beschikking. De teruggaaf is een gevolg van de lage instroom in de WAO/WIA over de afgelopen jaren daardoor is er een overschot ontstaan in het Arbeidsongeschiktheidsfonds.