Subsidieregeling voor oudere werklozen

Er komt een subsidieregeling om oudere werklozen aan een baan te helpen. 55-plussers kunnen hiermee een aanvraag indienen voor scholingsvouchers. De subsidieregeling is één van de maatregelen om de werkloosheid onder ouderen aan te pakken.

Voor werkloze 55-plussers is het vaak lastiger om aan een nieuwe baan te komen dan jongere werknemers. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom aan UWV gevraagd om een plan op te stellen om de werkloosheid onder ouderen tegen te gaan. Eén van de maatregelen uit het voorstel is dat er een subsidieregeling komt voor 55-plussers. Hiermee kan de 55-plusser zelf of via de werkgever een aanvraag indienen voor de vergoeding van scholingskosten. Ook krijgen bemiddelaars een vergoeding toegekend als zij oudere werklozen aan een (duurzame) nieuwe baan helpen.