Subsidieregeling Praktijkleren

1 juli 2014 – Vanaf 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Een werkgever kan vanaf 2014 een subsidie aanvragen voor:

–          VMBO leerwerkplaatsen, voor het behalen van de startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding;

–          MBO – BBL alle sectoren;

–          HBO Techniek, Landbouw; het gaat alleen om duale of deeltijd hbo-opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel is;

–          Promovendi/toio’s (geen voltijdsopleiding).

De voorwaarden zijn:

–          Werkgever is een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo);

–          Werkgever is door de onderwijsinstelling aangemerkt als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft (hbo, promovendi en toio’s);

–          Werknemer is werkzaam op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst;

–          Er moet daadwerkelijk begeleiding zijn van de student;

–          Bij MBO minimaal 200 contacturen met de docent en tenminste 610 klokuren praktijkvorming;

–          De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO; De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de betreffende onderwijswetgeving voorschrijft.

Daarnaast moeten er verschillende stukken aanwezig zijn in de administratie zoals een praktijkleerovereenkomst, aanwezigheidsregistratie, administratie van de begeleiding en hoe de kwalificaties zijn gehaald.

De hoogte van de subsidie wordt verdeeld onder de aanvragen. Het bedrag is echter maximaal € 2.700,- per student per studiejaar. Zodra de begeleiding is afgerond kan de aanvraag worden ingediend. Voor vmbo- en mbo-leerlingen loopt het studiejaar tot en met 31 juli van elk jaar. Voor hbo-studenten, promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) loop het tot en met 31 augustus van elk jaar.

De subsidie kan van 2 juni t/m 15 september 17.00 uur 2014 digitaal worden aangevraagd.  Uiteraard kan LSP Lonen deze subsidie ook voor u aanvragen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen en sturen wij u een machtigingsformulier.