Subsidieregeling praktijkleren definitief bekend

19 december 2013 – Minister Bussemaker van OCW heeft toch besloten om subsidie te blijven verstrekken aan werkgevers waar vmbo-leerlingen met een leer-werktraject hun praktijkbeleiding ontvangen.

Maximaal € 2.700 subsidie per studiejaar

De definitieve subsidie  wordt achteraf uitgekeerd en de hoogte is afhankelijk van het aantal aanvragen dat zal worden ingediend en is maximaal € 2.700,- per studiejaar.

Agentschap NL

Op de website van Agentschap NL kan worden nagelopen of u als werkgever volgend jaar voor een subsidie in aanmerking komt. De aanvraagprocedure zal nog worden toegelicht tijdens bijeenkomsten die in maart 2014 door Agentschap NL zullen worden georganiseerd.