Stamrechtvrijstelling wordt afgeschaft

Het kabinet gaat de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten afschaffen per 1 januari 2014. Het is dan dus niet meer mogelijk om een ontslagvergoeding belastingvrij in een stamrecht-bv, bij een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar te storten.

Krijgt een werknemer nu een flinke ontslagvergoeding, dan kan hij ervoor kiezen om het bedrag onder te brengen in een stamrecht-bv, bij een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar. Het voordeel hiervan is dat dit via de werkgever belastingvrij kan. Er moet pas belasting betaald worden op het moment dat de werknemer uitkeringen krijgt uit dit stamrecht. Hij kan de belastingheffing dus uitstellen tot dat moment.

Om belastingplichtigen met een al bestaand stamrecht te prikkelen deze toch uit te laten keren, is er in het wetsvoorstel opgenomen dat als de aanspraken in 2014 ineens worden uitgekeerd, maar 80% van de uitkering in de heffing hoeft te worden meegenomen.