Stamrecht kan nog bij ontslag vóór 1 juli 2014

18 november 2013 – Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft laten weten dat werknemers nog van de stamrechtvrijstelling kunnen gebruikmaken als het ontslag uiterlijk 31 december 2013 is toegezegd en het werkelijke ontslag plaatsvindt vóór 1 juli 2014.

De fiscale vrijstelling die geldt voor ontslagvergoedingen die in een stamrecht worden ondergebracht, wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Vanaf 1 januari 2014 moet een werknemer direct afrekenen als hij een ontslagvergoeding ontvangt.

Bestaande stamrechten kunnen nog blijven profiteren van de stamrechtvrijstelling, maar er komt ook een overgangsregeling: stamrechten die in 2014 volledig worden uitgekeerd, hoeven maar voor 80% in de belastingheffing te worden betrokken. Om voor de overgangsregeling in aanmerking te komen, moet het stamrecht wel vóór 15 november 2013 zijn overgemaakt naar de rekening van de stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar. Hierover las u al in het bericht ‘Belastingvoordeel stamrecht vóór 15 november’.

Stamrechtregelingen die op of na 15 november zijn ‘opgericht’, komen dus niet meer in aanmerking voor de gedeeltelijke belastingvrijstelling. Staatssecretaris Weekers heeft onlangs echter in een wetgevingsoverleg over onder meer het Belastingplan 2014 (doc) aangegeven dat stamrechten nog wel onder de stamrechtvrijstelling vallen als ze aan twee voorwaarden voldoen:

Het ontslag is uiterlijk op 31 december 2013 toegezegd. Het werkelijke ontslag vindt plaats vóór 1 juli 2014.