Sportieve bijdrage

De fiscus stelt zich welwillend op naar werkgevers wanneer het om sportieve bijdragen gaat aan bijvoorbeeld  Stichting Hartekind of Alpe d’HuZes.  Er zijn verschillende manieren om dergelijke fondsenwervingsacties te ondersteunen.

Mocht er nog ruimte beschikbaar zijn in de werkkostenregeling dan mogen de vergoedingen aan de werknemer onbelast vergoed worden.

Wanneer u als werkgever een vergoeding aan uw sportieve werknemers wilt geven is dit in principe fiscaalloon tenzij er sprake is van een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Dan is het mogelijk om de eindheffing toe te passen.

Werknemers kunnen ook zelf een bijdrage doen aan dergelijke evenementen in de vorm van het beschikbaar stellen van bovenwettelijke vakantie-uren.  Echter, er zal dan wel een verklaring opgesteld moeten worden dat werknemer afziet van de vakantie-uren en dat er sprake is van een schenking aan betreffende fondsen.