Scholing werknemers

Vanaf volgend jaar juli kunnen werkgevers met forse ongewenste financiële consequenties geconfronteerd worden wanneer werkgever onvoldoende zorg aan scholing van de werknemers heeft besteedt. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Werk en zekerheid.  Bij een voorgenomen ontslag kan dit tot hogere vergoedingen leiden boven de reguliere transitievergoeding. Bij een voorgenomen ontslag voor juli 2015 toetst de rechter of het UWV over de periode voor juli 2015.