Regels loondoorbetaling oproepkracht strenger

Op dit moment mag de werkgever in de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst de loondoorbetaling aan de werknemer uitsluiten en dit halve jaar mag via de cao nog oneindig worden verlengd. Dit gaat wijzigen per 1 januari 2015.  In de Wet werk en zekerheid staat dat afwijking bij cao dan alleen nog mag voor functies waarvan de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Denk hierbij aan piekwerkzaamheden. De functies waarvoor de afwijking geldt, moeten expliciet genoemd zijn in de cao.