Premiekorting jongere werknemer

1 juli 2014 – Neemt u als werkgever tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (van 18 tot en met 26 jaar) aan,  dan ontvangt u mogelijk vanaf 1 juli 2014 een korting van maximaal € 3.500,- per jaar  op de te betalen premies werknemersverzekeringen. De premiekorting kan ontvangen worden voor de duur van het dienstverband met een maximum van 2 jaar.

Een voorwaarde is wel dat deze werknemer een WW of een bijstandsuitkering ontving op het moment dat hij het arbeidscontract bij u aanging.  Ook moet u de werknemer een arbeidscontract geven van minimaal 32 uur per week voor de duur van minimaal een half jaar. Voor het toepassen van de korting is een doelgroepverklaring van het UWV (WW-uitkering) of van de gemeente (bijstandsuitkering) nodig.

Wanneer wij de doelgroepverklaring en een kopie van het ondertekende contract (van  minimaal een half jaar en 32 uur per week) hebben ontvangen, zullen wij de korting verwerken via de aangifte loonheffingen.