Premiekorting jongere werknemer

15 juni 2015 – Per 1 juli 2015 mag een onderneming de premiekorting jongere werknemer toepassen wanneer een jonge uitkeringsgerechtigde wordt aangenomen voor 24 uur per week. Dit was minimaal 32 uur per week.

Voorwaarden
De overige voorwaarden voor toepassing van de premiekorting jongeren zijn onveranderd:
• De werknemer is minimaal 18 en maximaal 26 jaar
• De werknemer had een WW- of bijstanduitkering en kan dit bewijzen met een doelgroepverklaring van UWV of gemeente
• De onderneming geeft de werknemer een contract voor minstens een half jaar
• De werknemer heeft drie maanden niet bij de onderneming gewerkt.

De premiekorting jongeren kan maximaal twee jaar worden toegepast