Piekarbeid

Per 1 januari 2015 is de Regeling Gelegenheidswerk in de agrarische sector vervangen door de Regeling Piekarbeid. De regeling geldt alleen voor de cao-sectoren Open Teelten (akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt), Bloembollengroothandel en Glastuinbouw.

Voordelen Regeling Piekarbeid:
• Geen afdracht van premies pensioenregelingen e.d.;
• Toepassing lage WA-premie bij studenten/scholieren;
• Geen inhouding loonbelasting bij studenten/scholieren.

Voorwaarden Regeling Piekarbeid:
• Piekarbeider voert seizoensgebonden werkzaamheden uit die uitsluitende routinematig zijn en die te maken hebben met oogst- en teeltwerkzaamheden;
• Piekarbeider doet het werk in een piekperiode (periode van verhoogd werkaanbod) van maximaal 8 aaneengesloten weken;
• Piekarbeider mag niet eerder in het jaar bij u een regulier dienstverband gehad hebben;
• Piekarbeiders ontvangen een compensatie van 0,7% van het geldende loon dat apart op de loonstrook wordt vermeld;
• Piekarbeider wordt tenminste beloond volgens het voor hen geldende wettelijke bruto minimumloon;
• aanmelding bij TKP Pensioen (uitvoerder BTR-regelingen agrarische sector) van de Piekarbeider dient uiterlijk op de 5e werkdag na indiensttreding te zijn gedaan;
• er moet (óók bij studenten/scholieren) een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn.

BPL en de sociale partners hebben een Handleiding Regeling Piekarbeid samengesteld. Deze kunt u vinden op
https://www.bplpensioen.nl/nieuws/regeling-piekarbeid-vervangt-regeling-gelegenheidswerk